Tillgänglighets­redogörelse

VFAB.se

Här beskriver vi hur tillgänglig vfab.se är. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Tillgänglighet för VFAB:s webbplats

Vadstena Fastighets AB (nedan VFAB) står bakom webbplatsen vfab.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatserna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarsiden är normalt 2-5 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vår webbplats är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Otillgängliga dokument

Vissa äldre PDF-dokument är inte helt tillgängliga eller rätt taggade för att fungera med skärmläsare.

Externa tjänster

Marknadswebben som är en extern tjänst innehåller vissa tillgänglighetsproblem som t.ex. bristande kontrast på färg mellan text och bakgrund.

Inbäddade kartor från Google Maps kan vara svåra att använda för vissa användare.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen. Vi har även gjort automatisk testning med verktygen Ace it och Wave.

Senaste bedömningen gjordes 8 februari 2023.

Webbplatserna publicerades 9 februari 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast 08 feb 2023.