Medarbetare

VFAB:s medarbetare

Inom administrationen arbetar nio tjänstemän med uthyrning, drift, underhåll, ekonomi och övrigt administration.

Driftpersonalen är indelad i fyra huvudsakliga grupper:
Lokalvård som städar kommunens verksamhetslokaler och bostadshusens trapphus.
Utemiljö tar hand om all trädgård- och parkskötsel.
Teknik består av reparatörer, snickare och målare.
Drift/egenkontroll arbetar med energifrågor och tekniska besiktningar.

Krabbegatan mellan husen

Administration

Christine Andersson

Uthyrningsansvarig 070-305 33 25 christine.andersson@vfab.se

David Lindström

Fastigheter/teknik 070-305 32 71 david.lindstrom@vfab.se

Inga-Lill Karlsson

Ekonomi/personal 0143-41 35 05 inga-lill.karlsson@vfab.se

Jennifer Howell

Ekonomi 070-890 71 09 jennifer.howell@vfab.se

Jessica Svensson

Uthyrning 076-634 90 19 jessica.svensson@vfab.se

Linnea Ruteby

Besiktning och Underhåll 070-890 71 44 linnea.ruteby@vfab.se

Oscar Berg

Ekonomi 070-890 71 27 oscar.berg@vfab.se

Pia Björkman

Arbetsledare 070-305 33 27 pia.bjorkman@vfab.se

Tobias Bohman

VD 070-890 71 26 tobias.bohman@vfab.se

Drift/Egenkontroll

Mattias Edberg

Drifttekniker mattias.edberg@vfab.se

Sven-Olof Ambjörnson

Lokalvård

Åsa Rehn

Lokalvårdare 070-890 71 47

Åsa Tellström

Lokalvårdare 070-890 71 19

Carina Asp

Lokalvårdare 070-890 71 17

Carina Berggren

Lokalvårdare 070-890 71 18

Helené Karlsson

Ansvarig lokalvårdare 070-890 71 23 helene.karlsson@vfab.se

Kaeota Sutthisom

Lokalvårdare 070-305 33 24

Linnea Kjellgren

Lokalvårdare 070-890 71 42

Lotta Holma

Lokalvårdare 070-993 17 20

Malin Leoo

Lokalvårdare 070-890 71 25

Marie Johansson

Lokalvårdare 070-890 71 22

Martina Davidsson

Lokalvårdare 070-890 71 14

Susanne Gustafsson

Lokalvårdare 070-890 71 06

Tiao Söderström

Lokalvårdare 070-890 71 40

Tina Kennberg

Lokalvårdare 070-890 71 08

Teknik

Gustav Ström

Jan Hellman

Reparation jan.hellman@vfab.se

Johan Stolt

Reparation johan.stolt@vfab.se

Stefan Larsson

Utemiljö

Adam Andersson

Utemiljö 070-305 33 31 adam.andersson@vfab.se

Benny Andersson

Utemiljö 070-305 33 23

Filip Helge

Utemiljö 070-890 71 28

Herman Lindh

Utemiljö 070-890 71 02 herman.lindh@vfab.se

Stefan Johansson

Utemiljö 070-890 71 07

Teodor Andersson

Utemiljö 070-890 71 13