Om oss

Vadstena Fastighets AB

Vadstena Fastighets AB är helägt av Vadstena kommun. Det övergripande målet för bolaget är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår bland annat att utifrån affärsmässiga principer:

 • Röd cirkel med hus i mitten
  Aktivt arbeta med nyproduktion av bostäder inom kommunen
 • Röd cirkel med hus i mitten
  Erbjuda goda, sunda och prisvärda bostäder
 • Röd cirkel med hus i mitten
  Stimulera byggande av alla former av bostäder
 • Röd cirkel med hus i mitten
  Erbjuda bostäder för olika faser i livet, såväl för unga som seniorer
 • Röd cirkel med hus i mitten
  Bevaka miljö- och kretsloppsanpassning
Vackert rosa hus med kullerstensgata utanför
Pittoresk gata med kullersten med vackra trähus i olika färger längst med vägen.

Vadstena Fastighets AB, med organisationsnummer 556051-2468, äger och förvaltar 805 lägenheter samt 15 597 kvm lokalyta. Företaget har idag ca 40 anställda.

Bolaget förvaltar även kommunens samlade fastighetsbestånd såsom skolor, förskolor, idrottsplats, ishall, kommunhus med mera. Dessutom ansvarar vi för skötsel av kommunens park- och gatumark.

På kontoret arbetar nio tjänstemän med uthyrning, drift, underhåll, ekonomi och övrig administration. Driftpersonalen är indelad i fyra huvudsakliga grupper:

 • Röd cirkel med hus i mitten
  Lokalvård som städar kommunens verksamhetslokaler och bostadshusens trapphus.
 • Röd cirkel med hus i mitten
  Utemiljö tar hand om all trädgård- och parkskötsel.
 • Röd cirkel med hus i mitten
  Teknik består av reparatörer, snickare, målare, drifttekniker och elektriker.
 • Röd cirkel med hus i mitten
  Kungsvalla idrottsplats bildar en egen driftenhet med vaktmästartjänster.

Är du intresserad av att veta mer om våra bostäder?