Information om din bostad

Information om din bostad

Ventilation

De flesta lägenheter har spaltventiler som sitter monterade i fönsterkarmen. De släpper in luft så att kök och badrumsventilationen ventilerar lägenheten. Stänger man dem blir cirkulationen på luft och värme sämre, matos kommer ut i lägenheten och brandvarnare startar
När det blåser hårt ute så kan lufthastigheten bli hög i spaltventilerna och man upplever att det drar kallt, stäng dem en stund men kom ihåg att öppna dem igen annars fungerar inte ventilationen som den ska.

Tips för bra ventilation i lägenheten

• Om du känner behov av att vädra, gör det då snabbt och intensivt med helt öppet fönster.
• Ventiler/ spaltventiler måste hållas öppna så att bostaden får luft utifrån.
• Tilluftsspjäll måste hållas öppna för att ventilationen inte ska avstanna.
• Fettfiltret i spiskåpan måste rengöras regelbundet, helst 1 gång/månad, för att ventilationen ska fungera bra.
• Ventilationsfilter som finns i rum och badrum bör rengöras regelbundet.
• Forcera ventilationen när du duschar för att hålla ner luftfuktigheten Möjligheten finns på de flesta kökskåporna i lägenheterna
• Lämna dörren lite öppen in till badrum/toalett

Kalla element

I de flesta bostäder finns det element med en termostat som är temperaturstyrd. Det betyder att elementen anpassar sig till temperaturen i lägenheten.
När temperaturen är under 21 grader så sätts elementen i gång och upplevs varma. De ska då vara varma upptill och kallare längre ner för att få ut maximalt med värme.
Eftersom elementen anpassar sig till temperaturen i bostaden så innebär det därmed också att när bostaden uppnått 21 grader så slår elementen ifrån och upplevs kalla.
Så snart temperaturen börjar sjunka under 21 grader så startar dock elementen upp igen.
Det är därför viktigt att du gör en värmemätning i din bostad innan du felanmäler kalla element. Instruktion för hur du utför en korrekt mätning hittar du direkt nedanför.

Såhär mäter du temperaturen

Det är temperaturen mitt i rummet som ska vara 21 grader. Du ska därför utföra mätningen i ögonhöjd på en innervägg (d.v.s. en vägg mellan två rum och utan fönster). Termometern ska placeras minst 1 meter in från yttervägg. Är temperaturen 21 grader (+/- 1 grad vid väderomställningar) så är det i regel inget fel.

Tips

Placera möbler en bit bort från elementen, så sprider sig värmen bättre i rummet. Se till att gardinerna inte hänger framför och täcker hela elementet eller termostaten. Dessa åtgärder är nödvändiga eftersom värmen annars fastnar mellan elementen och möbler/gardiner i stället för att nå ut i rummet. Placera inte sängen nära yttervägg eller fönster. Det kan upplevas att det drar.

Möblering