GDPR – Dataskyddsförordningen 03 februari 2020

En gata med äldre färgglada hus längs med vägen. I bakgrunden skymtar man vatten.

Från den 25 maj 2018 gäller en lag inom hela EU som styr hur personuppgifter får behandlas och fokuserar på ett ökat integritetsskydd. Den heter GDPR (General Data Protection Regulation, på svenska Dataskyddsförordningen) och styr hur och vem som får behandla personuppgifter. GDPR ersätter PUL (personuppgiftslagen) där den största förändringen är att företag måste vara tydligare med vilka personuppgifter som behandlas och varför. För utförligare information klicka här.