Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse
Vadstena Fastighets AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Vi beskriver hur www.vfab.se uppfyller lagen om tillgänglighet samt eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Vadstena Fastighets AB:s webbplats?
Revidering av hemsidan pågår.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från www.vfab.se i något annat format kan du kontakta oss via e-post  . Du kan också ringa oss på 0143-41 35 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Kontakta oss via e-post  eller 0143-41 35 00.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning för att påtala det. Du når DIGG via e-post  alternativt telefon 0771-11 44 00.

 

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.