Vadstena Fastighets AB:s styrelse

Vadstena Fastighets AB leds av en styrelse bestående av fem ledamöter med var sin ersättare. Styrelsens medlemmar utses av kommunfullmäktige i Vadstena kommun.

Ordinarie ledamöter

Magnus Gustafsson, ordf,  
Per Ginning, 1:e v ordf,  
Lena Davidsson, 2:e v ordf,  
Bengt O Petersson,  
Jan Sundström,  

 

Ersättare

Dick Isaksson,  
Josefin Rosén,   
Annika Bodelius,   
Urban Tellström   
 Mats Wahrén,