Medarbetare

Inom administrationen arbetar nio tjänstemän med uthyrning, drift, underhåll, ekonomi och övrigt administration.

Driftpersonalen är indelad i fyra huvudsakliga grupper:
Lokalvård som städar kommunens verksamhetslokaler och bostadshusens trapphus.
Utemiljö tar hand om all trädgård- och parkskötsel.
Teknik består av reparatörer och målare.
Drift/egenkontroll arbetar med energifrågor och tekniska besiktningar.

Administration

LEIF SAMUELSSON
VD
070-305 33 22 
 

INGA-LILL KARLSSON
Ekonomi/personal
0143-41 35 05 
 

ANNETTE OHLSSON (TJÄNSTLEDIG)
Marknad/uthyrning
0143-41 35 02 
 

CHRISTINE ANDERSSON
Uthyrningsansvarig
070-305 33 25 
 

DAVID LINDSTRÖM
Fastigheter/teknik
070-305 32 71 
 

JENNIFER HOWELL
Ekonomi
070-890 71 09 
 

LINNEA RUTEBY
Besiktning/Underhåll
070-890 71 44 
 

PIA BJÖRKMAN
Arbetsledare
070-305 33 27 
 

Drift/egenkontroll

SVEN-OLOF AMBJÖRNSON
Drifttekniker
070-890 71 01 
 

MATTIAS EDBERG
Drifttekniker
070-890 71 11 
 

Lokalvård

CARINA ASP
Lokalvårdare
070-890 71 17 
 

CARINA BERGGREN
Lokalvårdare
070-890 71 18 
 

HELENÉ KARLSSON
Ansvarig lokalvård
070-890 71 23 
 

MALIN LEOO
Lokalvårdare
070-890 71 25 
 

MARIE JOHANSSON
Lokalvårdare
070-890 71 22 
 

MARTINA DAVIDSSON
Lokalvårdare
070-890 71 14 
 

SUSANNE GUSTAFSSON
Lokalvårdare
070-890 71 06 
 

LOTTA HOLMA
Lokalvårdare
070-993 17 20 
 

ÅSA TELLSTRÖM
Lokalvårdare
070-890 71 19 
 

KAEOTA SUTTHISOM
Lokalvårdare
070-305 33 24 
 

LINNEA KJELLGREN (FÖRÄLDRALEDIG)
Lokalvårdare
070-890 71 42 
 

LENA LARSSON
Lokalvårdare
070-890 71 32 
 

ÅSA REHN
Lokalvårdare
070-890 71 47 
 

Teknik

STEFAN LARSSON
Reparation
070-890 71 30 
 

GUSTAV STRÖM
Reparation
070-890 71 49 
 

JOHAN STOLT
Reparation
070-890 71 38 
 

ALEXANDRA BJÖRK
Målare
070-890 71 33 
 

GUSTAV JOHANSSON
Målare
070-890 71 35 
 

Utemiljö

CARL-JOHAN CARMLING
Utemiljö
070-890 71 10 
 

ADAM ANDERSSON
Utemiljö
070-305 33 31 
 

BENNY ANDERSSON
Utemiljö
070-305 33 23 
 

STEFAN JOHANSSON
Utemiljö
070-890 71 07 
 

TEODOR ANDERSSON
Utemiljö
070-890 71 13 
 

HERMAN LINDH
Utemiljö
070-890 71 02 
 

FILIP HELGE
Utemiljö
070-890 71 28