Vadstena Fastighets AB:s egen film.

Om Vadstena Fastighets AB

Vadstena Fastighets AB är helägt av Vadstena kommun. Det övergripande målet för bolaget är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår bland annat att utifrån affärsmässiga principer:

  • aktivt arbeta med nyproduktion av bostäder inom kommunen
  • erbjuda goda, sunda och prisvärda bostäder
  • stimulera byggande av alla former av bostäder
  • erbjuda bostäder för olika faser i livet, såväl för unga som seniorer
  • bevaka miljö- och kretsloppsanpassning

Vadstena Fastighets AB, med organisationsnummer 556051-2468, äger och förvaltar 730 lägenheter samt 15 848 kvm lokalyta. Företaget har idag ca 50 anställda.

Bolaget förvaltar även kommunens samlade fastighetsbestånd såsom skolor, förskolor, idrottsplats, ishall, kommunhus med mera. Dessutom ansvarar vi för skötsel av kommunens park- och gatumark.

På kontoret arbetar åtta tjänstemän med uthyrning, drift, underhåll, ekonomi och övrig administration. Driftpersonalen är indelad i fyra huvudsakliga grupper:

Lokalvård som städar kommunens verksamhetslokaler och bostadshusens trapphus.
Utemiljö tar hand om all trädgård- och parkskötsel.
Teknik består av reparatörer, snickare, målare, drifttekniker och elektriker.
Kungsvalla idrottsplats bildar en egen driftenhet med vaktmästartjänster.