Bredband

Nu är fiber installerad i alla våra lägenheter. Det gör det möjligt att välja en rad olika tjänster via vårt öppna  bredbandsnät. Vår kommunikationsoperatör heter iTUX och det är iTUX som ska kontaktas när det är dags att beställa bredband, TV eller telefoni.

För att beställa bredband, TV eller telefoni går du in på vfab.itux.se. Har du allmänna frågor sker kontakt genom att mejla eller ringa 0771-40 70 77.